Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   1,57 4.860 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   994,21 54.103.000 23.199.421
E349 - DNK000042032 6660 . . 3.400
HG264 - DNK000043716 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 226,90 10.856.138 1.069.080
HG265 - DNK000038389 6660 296,23 14.396.452 6.564.116
HG333 - DNK000036406 6660 48,08 2.336.635 3.745.096
HG62 - DNK000043855 6660 90,81 5.363.266 3.576.267
HM379 - DNK000045479 6618 1,47 0 .
S144 - DNK000044616 6660 0,82 39.851 .
S205 - DNK000044557 6660 0,56 27.215 .
S206 - SWE000008319 6660 6,61 321.239 .
S264 - DNK000042875 6660 82,05 8.993.980 1.564.338
S349 - DNK000043655 6660 242,15 11.768.224 6.677.124
S464 - SWE000010025 6618 0,10 4.860 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. Marts 2020 3:03. - Foreløbige tal.