Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   1,57 5.267 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   994,21 57.563.667 57.959.365
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 216.000 .
E349 - DNK000042032 6660 . . 3.400
FLH1 - FLH000000001   2,05 107.978 .
FLH1036 - FLH000001036   0,00 0 .
FLH1041 - FLH000001041 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 226,90 10.175.689 13.156.523
HG265 - DNK000038389 6660 296,23 15.602.948 16.120.139
HG333 - DNK000036406 6660 48,08 3.732.457 3.750.981
HG62 - DNK000043855 6660 90,81 5.733.121 6.123.486
HM379 - DNK000045479 6618 1,47 0 .
L920 - IRL000I01195 6660 . . 1.470
ND58 - DNK000014916 6660 . . 822
S144 - DNK000044616 6660 0,82 43.190 350
S205 - DNK000044557 6660 0,00 0 .
S206 - SWE000008319 6660 6,61 348.161 100
S264 - DNK000042875 6660 82,61 8.957.639 6.968.396
S349 - DNK000043655 6660 242,15 12.754.462 11.833.698
S464 - SWE000010025 6618 0,10 5.267 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.