Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   0,10 5.065 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   995,68 49.499.433 38.055.048
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 7.175 .
E349 - DNK000042032 6660 . . 6.044
FLH1 - FLH000000001   2,05 103.828 .
FLH1088 - FLH000001088 6660 0,00 0 .
FN267 - DNK000044720 6660 . . 844
HG200 - DNK000039591 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000046479 6660 228,37 10.196.498 462
HG265 - DNK000038389 6660 296,23 15.003.474 16.559.460
HG333 - DNK000036406 6660 48,08 2.435.159 3.845.252
HG62 - DNK000043855 6660 90,81 5.662.350 5.067.324
HM265 - DNK000038369 6660 . . 46
HM379 - DNK000045479 6618 0,00 0 .
HM424 - DNK000037331 6660 . . 488
S144 - DNK000044616 6660 0,82 41.531 .
S205 - DNK000044557 6660 0,00 870.000 .
S206 - SWE000008319 6660 6,61 334.783 .
S264 - DNK000042875 6660 0,00 2.090.423 2.090.423
S349 - DNK000043655 6660 242,15 12.264.427 10.483.689
S364 - DNK000046202 6660 82,61 593.613 1.016
S464 - SWE000010025 6618 0,10 5.065 .
S564 - DNK000011422 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Oktober 2021 3:13. - Foreløbige tal.