Årsmængder - Blåhvilling i Færøsk zone (BLH2X12F) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2014.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,67 0 503.926
E532 - GBR000B14389 6660 52,53 0 .
HG264 - DNK000039291 6660 181,42 0 .
HG265 - DNK000038389 6660 218,80 0 .
HG333 - DNK000036406 6660 94,44 0 .
HG62 - GBR000C16027 6660 52,31 0 .
S249 - DNK000034272 6660 0,00 0 .
S349 - DNK000042775 6660 401,17 0 .
S349 - DNK000042775 6660 . . 503.926
S49 - DNK000040452 6660 0,00 0 .
S59 - DNK000040452 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.