Årsmængder - Blåhvilling i Færøsk zone (BLH2X12F) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,67 880.000 904.707
E532 - GBR000B14389 6660 0,00 46.195 .
HG264 - DNK000039291 6660 181,42 159.543 883.249
HG265 - DNK000038389 6660 0,00 0 .
HG265 - DNK000038389 6660 218,80 192.415 .
HG333 - DNK000036406 6660 94,44 83.052 21.458
HG62 - GBR000C16027 6660 52,31 46.002 .
S264 - DNK000042875 6660 52,53 0 .
S349 - DNK000042775 6660 0,00 0 .
S349 - DNK000043655 6660 401,17 352.793 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.