Årsmængder - Blåhvilling i Færøsk zone (BLH2X12F) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,67 1.486.999 1.381.327
FLH865 - FLH000000865 6660 0,00 0 .
HG100 - DNK000032060 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 181,42 199.428 136.679
HG265 - DNK000038389 6660 218,80 240.519 .
HG333 - DNK000036406 6660 94,44 103.814 .
HG62 - DNK000043855 6660 52,31 57.502 .
HG62 - GBR000C16027 6660 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 6660 52,53 57.744 .
S349 - DNK000043655 6660 401,17 827.992 1.244.648

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal.