Årsmængder - Blåhvilling i Færøsk zone (BLH2X12F) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,67 1.099.999 616.291
FLH972 - FLH000000972 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 181,42 199.428 616.291
HG265 - DNK000038389 6660 218,80 240.519 .
HG333 - DNK000036406 6660 94,44 103.814 .
HG62 - DNK000043855 6660 0,00 0 .
HG62 - DNK000043855 6660 52,31 57.502 .
S264 - DNK000042875 6660 52,53 57.744 .
S349 - DNK000043655 6660 0,00 0 .
S349 - DNK000044756 6660 401,17 440.992 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.