Årsmængder - Blåhvilling i Færøsk zone (BLH2X12F) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,67 742.737 730.860
FLH1041 - FLH000001041 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 181,42 1.562 .
HG265 - DNK000038389 6660 218,80 240.680 .
HG333 - DNK000036406 6660 94,44 884 .
HG62 - DNK000043855 6660 52,31 57.541 .
S264 - DNK000042875 6660 52,53 783 .
S349 - DNK000043655 6660 401,17 441.287 730.860

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal.