Årsmængder - Blåhvilling i Færøsk zone (BLH2X12F) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,67 275.185 .
FLH1088 - FLH000001088 6660 0,00 0 .
FLH1106 - FLH000001106 6660 0,00 0 .
HG200 - DNK000039591 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000046479 6660 181,42 49.891 .
HG265 - DNK000038389 6660 218,80 60.170 .
HG333 - DNK000036406 6660 94,44 25.971 .
HG62 - DNK000043855 6660 52,31 14.385 .
S264 - DNK000042875 6660 0,00 0 .
S349 - DNK000043655 6660 0,00 0 .
S349 - GBR000C17961 6660 401,17 110.322 .
S364 - DNK000046202 6660 52,53 14.446 .
S564 - DNK000011422 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:10. - Foreløbige tal.