Årsmængder - Brisling i Østersøen (BRS3BCD-C) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   204,85 8.462.919 8.011.272
6660 - Dansk Puljefiskeri   828,06 19.047.737 17.909.296
AS202 - SWE000007181 6660 1,71 1.072.655 2.009.693
E349 - DNK000042032 6660 16,35 389.280 .
E727 - DNK000008410 6660 80,92 1.824.913 .
FLH1 - FLH000000001   0,00 216 .
FLH1035 - FLH000001035 6660 0,00 0 .
FLH1036 - FLH000001036   0,00 0 .
FLH1041 - FLH000001041 6660 0,00 0 .
FLH1042 - FLH000001042 6660 0,00 0 .
FLH1046 - FLH000001046   0,00 0 .
FLH1048 - FLH000001048 6660 0,00 91.512 .
FLH902 - FLH000000902 6660 0,00 0 .
FN267 - DNK000044720 6618 3,48 66.652 .
H151 - DNK000005269 6618 2,58 49.394 .
H16 - DNK000023800   0,00 0 .
H21 - DNK000012955   0,00 0 .
H222 - DNK000011384 6660 2,40 46.258 .
H45 - DNK000011989 6660 0,00 939 890
H6 - DNK000025778   0,01 146 .
H777 - DNK000007519   0,01 192 .
HG235 - DNK000014851 6660 0,01 146 .
HG264 - DNK000043716 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 16,31 9.053 .
HG265 - DNK000038389 6660 139,36 0 .
HG333 - DNK000036406 6660 53,32 641.847 .
HG62 - DNK000043855 6660 143,15 627.382 .
HM127 - DNK000033403 6660 0,00 0 .
HM127 - DNK000042092 6660 0,00 415.390 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 243 .
HM281 - DNK000032999 6618 2,40 45.954 .
HM289 - DNK000004561 6660 4,80 91.895 .
HM379 - DNK000045479 6618 51,37 2.021.710 1.792.936
L25 - DNK000006344 6660 0,00 115.463 .
L415 - DNK000044115 6660 0,00 0 .
L42 - DNK000006137 6660 0,00 0 .
L421 - DNK000006137 6660 0,00 0 .
L421 - SWE000009445 6660 18,89 388.718 .
L47 - DNK000044876 6618 1,13 21.509 .
L51 - DNK000026159 6660 0,00 423.676 .
L649 - DNK000032043 6660 -0,00 2.763.689 .
ND115 - DNK000007125 6660 . . 0
ND17 - DNK000005016 6660 0,01 192 217
ND50 - DNK000007613 6660 . . 0
R152 - DNK000007516 6660 . . 0
R165 - DNK000030727 6660 . . 0
R3 - DNK000012760 6660 0,10 1.915 1.915
R333 - DNK000013662 6618 . . 0
R419 - DNK000004799 6660 . . 0
R86 - DNK000025933 6618 0,01 192 .
RI372 - DNK000013702 6660 2,43 45.275 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,81 92.087 92.087
S144 - DNK000044616 6660 149,88 4.143.060 6.846.178
S149 - DNK000045339 6660 0,00 714.869 .
S205 - DNK000044557 6660 42,14 2.000.594 1.688.870
S206 - SWE000008319 6660 0,00 1.628.884 1.839.475
S264 - DNK000042875 6660 150,00 97.659 .
S349 - DNK000043655 6660 0,00 1.200.000 .
S438 - DNK000044115 6660 0,00 0 .
S464 - SWE000010025 6618 143,87 6.257.265 6.218.336
S47 - DNK000043735 6660 0,00 72.860 2.720.734
S49 - DNK000042795 6660 0,00 50.000 2.708.980
S549 - DNK000033459 6660 0,00 95.965 .
SG242 - DNK000012025 6660 1,43 794 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,01 192 257
SK49 - DNK000012719 6660 0,03 575 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Oktober 2021 3:10. - Foreløbige tal.