Årsmængder - Brisling i Østersøen (BRS3BCD-C) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2022.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   218,21 6.048.374 5.810.851
6660 - Dansk Puljefiskeri   820,85 21.586.634 19.821.052
AS202 - SWE000007181 6660 1,71 3.416.428 3.976.740
E349 - DNK000042032 6660 16,35 389.134 .
FLH1 - FLH000000001   0,00 212 .
FLH1110 - FLH000001110 6618 1,61 2.437 .
FN422 - DNK000005418 6618 7,28 138.265 .
H1123 - DNK000028586 6618 1,12 25.767 .
H151 - DNK000005269 6618 1,94 61.044 .
H21 - DNK000012962   0,01 239 .
H222 - DNK000011384 6660 2,40 57.120 .
HG162 - DNK000042795 6660 . . 1.631.268
HG165 - DNK000043735 6660 . . 1.805.625
HG264 - DNK000046479 6660 81,88 753.008 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,01 35.156 .
HG333 - DNK000047100 6660 53,32 1.269.031 .
HG365 - DNK000032067 6660 69,68 1.668.574 .
HG62 - DNK000043855 6660 143,15 2.407.010 .
HM227 - DNK000033403 6660 0,00 11.803 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 239 .
HM281 - DNK000032999 6618 2,40 0 .
HM289 - DNK000004561 6660 3,16 100.437 .
HM373 - DNK000033470 6618 2,61 62.119 .
HM379 - DNK000045479 6618 57,35 1.336.438 1.465.246
L25 - DNK000006344 6660 0,00 36.454 .
L421 - SWE000009445 6660 18,89 449.587 .
L47 - DNK000044876 6618 0,00 26.258 .
ND105 - DNK000023669 6618 0,01 110 .
ND17 - DNK000005016 6660 0,01 239 .
R3 - DNK000012760 6660 0,10 2.380 2.380
R86 - DNK000025933 6618 0,01 239 239
RI372 - DNK000007846 6660 2,43 56.465 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,81 114.479 114.479
S144 - DNK000044616 6660 149,88 6.130.098 4.546.554
S204 - SWE000010331 6660 80,92 97.511 20.854
S205 - DNK000044557 6660 42,14 1.002.943 7.613.127
S264 - DNK000046900 6660 150,00 3.477.228 .
S438 - DNK000044115 6660 0,00 110.025 110.025
S464 - SWE000010025 6618 143,87 4.395.458 4.345.366
SG92 - DNK000007452 6660 0,01 239 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,00 1.285 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2023 3:16. - Foreløbige tal.