Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen (DVR2AC4-C) FKA i 2014.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Hanstholm Puljeselskab Aps   92,70 65.581 140
6660 - Dansk Puljefiskeri   54,56 35.599 .
E95 - DNK000007542 6660 0,01 7 .
HG357 - DNK000006225 6618 0,00 0 .
HG357 - DNK000006225 6618 92,70 65.581 .
HG95 - DNK000040851 6660 0,00 0 .
HM424 - DNK000037331 6618 . . 140
L207 - DNK000022600 6660 54,54 35.585 .
L654 - DNK000040851 6660 0,01 7 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.