Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen (DVR2AC4-C) FKA i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   0,54 709 470
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,38 1.312.702 .
E95 - DNK000007542 6660 0,01 13 .
HG169 - DNK000013404 6660 603,66 792.917 .
HG410 - DNK000012289 6660 0,00 0 .
HG410 - DNK000012289 6660 134,95 177.259 .
HM177 - SWE000007772 6618 0,00 0 .
HM177 - SWE000007772 6618 0,00 0 .
HM424 - DNK000037331 6618 0,52 683 470
L207 - DNK000022600 6660 54,54 71.639 .
L654 - DNK000040851 6660 0,01 13 .
L757 - DNK000032117 6660 0,00 0 .
L757 - DNK000032117 6660 0,00 0 .
L757 - DNK000032117 6660 0,06 79 .
R222 - DNK000034715 6618 0,02 26 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,04 53 .
S226 - DNK000032124 6660 57,68 75.764 .
S386 - DNK000032224 6660 148,35 194.860 .
S549 - DNK000033459 6660 0,08 105 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.