Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen (DVR2AC4-C) FKA i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,90 148.944 3.779
A214 - DNK000000134   0,00 0 .
A214 - DNK000012124   0,02 4 .
A371 - DNK000000134   0,00 0 .
E517 - DNK000008291 6660 0,00 0 .
E517 - DNK000033712 6660 54,53 7.291 .
E697 - DNK000012747 6660 0,01 2 .
E95 - DNK000007542 6660 0,01 2 .
FLH1 - FLH000000001   0,00 29.339 .
FLH1076 - FLH000001076 6660 0,00 0 .
HG169 - DNK000013404 6660 603,66 80.725 .
HG410 - DNK000012289 6660 134,95 24.062 .
HM424 - DNK000037331 6660 0,52 93 3.779
L207 - DNK000022600 6660 0,00 0 .
L349 - DNK000044956 6660 0,08 14 .
L654 - DNK000045460 6660 0,01 2 .
L757 - DNK000032117 6660 0,06 11 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,04 7 .
S226 - DNK000044656 6660 57,68 10.284 .
S386 - DNK000032224 6660 148,35 26.451 .
S549 - DNK000033459 6660 0,00 0 .
T55 - DNK000024830   . . 1

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Oktober 2021 3:13. - Foreløbige tal.