Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen (DVR2AC4-C) FKA i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,89 107.167 17.447
A214 - DNK000012124   0,02 2 .
E517 - DNK000033712 6660 54,53 5.993 .
E697 - DNK000012747   0,01 0 .
E697 - DNK000012747 6660 0,00 0 .
E95 - DNK000007542 6660 0,00 0 .
FLH1 - FLH000000001   0,00 11.317 .
FLH1102 - FLH000001102 6660 -0,00 0 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,00 13.729 .
HG336 - DNK000026479 6660 150,00 0 .
HG410 - DNK000012289 6660 150,00 19.515 3.840
HM424 - DNK000037331 6660 139,13 12.757 13.027
L349 - DNK000044956 6660 0,08 11 .
L654 - DNK000045460 6660 0,01 0 .
L757 - DNK000032117 6660 0,06 8 .
R230 - DNK000033300 6660 150,00 13.729 .
R231 - DNK000032153 6660 150,00 13.729 .
RI220 - DNK000007542 6660 0,01 0 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,04 6 .
S226 - DNK000044656 6660 57,68 7.752 .
S386 - DNK000032224 6660 148,35 19.938 .
S486 - DNK000044496 6660 . . 580

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:10. - Foreløbige tal.