Årsmængder - Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat (DVR03A.) FKA i 2015.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   18,44 95.085 91.931
6658 - Læsø Fiskeindustri   0,74 323 128
6660 - Dansk Puljefiskeri   985,83 2.778.919 2.379.510
6666 - LimfjordsPuljen - blåmuslinger og østers   0,02 57 .
AS350 - DNK000001197 6660 0,01 29 .
FN220 - DNK000011985 6618 0,05 0 .
FN272 - DNK000005531 6658 0,25 0 .
FN294 - DNK000041632 6618 0,05 143 .
FN488 - DNK000008343 6658 0,13 52 .
FN91 - DNK000014320 6658 0,36 271 128
HG352 - DNK000038971 6660 0,00 0 .
HG410 - DNK000006616 6660 0,00 68.253 68.613
HG410 - DNK000012289 6660 87,53 162.076 174.170
HG77 - DNK000012289 6660 -0,00 0 .
HG77 - DNK000012289 6660 0,00 8.333 8.333
HG77 - DNK000012289 6660 0,00 11.674 11.674
HM324 - DNK000011874 6666 0,02 57 .
HM424 - DNK000037331 6618 18,34 94.942 91.931
S107 - DNK000012304 6660 0,00 214.103 214.103
S107 - DNK000012304 6660 142,39 193.132 53.803
S158 - DNK000008538 6660 176,00 463.116 351.801
S226 - DNK000032124 6660 133,72 367.217 352.288
S255 - DNK000013750 6660 205,76 573.230 534.783
S281 - DNK000032999 6660 0,00 0 .
S350 - DNK000012040 6660 0,00 30.487 31.327
S386 - DNK000032224 6660 228,82 654.093 578.615
S84 - DNK000038971 6660 11,60 33.176 .
S84 - DNK000042252 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.