Årsmængder - Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat (DVR03A.) FKA i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   21,12 96.634 96.484
6658 - Læsø Fiskeindustri   0,74 2.298 275
6660 - Dansk Puljefiskeri   981,93 3.025.883 1.889.594
6666 - LimfjordsPuljen - blåmuslinger og østers   0,02 62 .
AS350 - DNK000001197 6660 0,01 31 .
FLH868 - FLH000000868 6618 0,00 0 .
FN122 - DNK000007009 6618 2,68 8.326 .
FN220 - DNK000011985 6618 0,05 155 .
FN261 - DNK000020378 6618 . . 5
FN272 - DNK000005531 6658 0,25 776 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,05 155 .
FN488 - DNK000008343 6658 0,13 26 .
FN91 - DNK000014320 6658 0,36 1.496 275
HG410 - DNK000012289 6660 0,00 56.458 56.458
HG410 - DNK000012289 6660 87,53 215.416 226.022
HM324 - DNK000011874 6666 0,02 62 .
HM424 - DNK000037331 6618 18,34 87.998 96.479
S107 - DNK000012304 6660 142,39 431.242 162.596
S158 - DNK000008538 6660 172,10 541.528 307.265
S226 - DNK000032124 6660 133,72 415.343 257.855
S255 - DNK000013750 6660 205,76 639.104 475.298
S386 - DNK000032224 6660 240,42 726.761 396.696
S486 - DNK000044496 6660 . . 7.405

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.