Årsmængder - Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat (DVR03A.) FKA i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   2,80 7.788 .
6658 - Læsø Fiskeindustri   0,74 2.058 30
6660 - Dansk Puljefiskeri   998,95 2.781.985 1.702.740
AS350 - DNK000001197 6660 0,01 27 .
FLH960 - FLH000000960 6660 0,00 0 .
FN122 - DNK000007009 6618 2,68 7.454 .
FN220 - DNK000011985 6618 0,05 139 .
FN272 - DNK000005531 6658 0,25 696 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,05 139 .
FN488 - DNK000008343 6658 0,13 361 .
FN91 - DNK000014320 6658 0,36 1.001 30
HG410 - DNK000012289 6660 87,53 243.442 202.852
HM324 - DNK000011874 6618 0,02 56 .
HM424 - DNK000037331 6660 18,34 51.008 66.344
S107 - DNK000012304 6660 142,39 396.020 83.436
S158 - DNK000008538 6660 170,78 478.650 208.667
S226 - DNK000032124 6660 0,00 18.070 18.040
S226 - DNK000044656 6660 133,72 353.837 215.798
S255 - DNK000013750 6660 205,76 572.267 289.359
S386 - DNK000032224 6660 240,42 668.664 285.246
S486 - DNK000044496 6660 . . 332.998

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.