Årsmængder - Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat (DVR03A.) FKA i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   4,74 754 .
6658 - Læsø Fiskeindustri   0,74 1.557 519
6660 - Dansk Puljefiskeri   998,97 2.116.946 2.016.271
FLH1 - FLH000000001   0,00 4 .
FLH1063 - FLH000001063 6660 0,00 0 .
FLH1081 - FLH000001081 6660 205,76 0 .
FN122 - DNK000007009 6618 2,68 371 .
FN220 - DNK000011985 6618 0,05 105 .
FN272 - DNK000005531 6658 0,25 527 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,05 7 .
FN488 - DNK000008343 6658 0,13 275 .
FN91 - DNK000014320 6658 0,36 755 519
HG410 - DNK000012289 6660 87,55 184.677 204.866
HM281 - DNK000032999 6618 1,96 271 .
HM324 - DNK000011874 6660 0,00 42 .
HM424 - DNK000037331 6660 18,34 38.695 42.805
O10 - DNK000006282 6660 0,01 21 .
S107 - DNK000012304 6660 0,00 4.646 4.646
S107 - DNK000045999 6660 142,39 295.778 142.493
S158 - SWE000008077 6660 170,78 360.325 293.972
S226 - DNK000044656 6660 133,72 287.416 308.699
S255 - DNK000013750 6660 0,00 434.127 458.365
S386 - DNK000032224 6660 240,42 511.219 275.920
S440 - DNK000024751 6660 . . 10
S486 - DNK000044496 6660 . . 284.485
S492 - GBR000B10091 6660 . . 9

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal.