Årsmængder - Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat (DVR03A.) FKA i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   2,78 3.972 .
6658 - Læsø Fiskeindustri   0,74 1.057 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   998,97 1.427.528 563.112
FN122 - DNK000007009 6618 2,68 3.830 .
FN220 - DNK000011985 6618 0,05 71 .
FN272 - DNK000005531 6658 0,25 357 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,05 71 .
FN488 - DNK000008343 6658 0,13 186 .
FN91 - DNK000014320 6658 0,36 514 .
HG410 - DNK000012289 6660 87,53 125.080 80.025
HM324 - DNK000011874 6660 0,02 29 .
HM424 - DNK000037331 6660 18,34 26.208 24.596
O10 - DNK000006282 6660 0,01 14 .
S107 - DNK000012304 6660 142,39 203.475 1.528
S158 - SWE000008077 6660 170,78 244.045 46.150
S226 - DNK000044656 6660 133,72 191.086 101.982
S255 - DNK000013750 6660 205,76 294.031 135.426
S386 - DNK000032224 6660 240,42 343.560 96.017
S486 - DNK000044496 6660 . . 77.388

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. Marts 2020 3:03. - Foreløbige tal.