Årsmængder - Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat (DVR03A.) FKA i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   4,68 1.311 49
6660 - Dansk Puljefiskeri   998,97 1.658.323 1.040.165
FLH1081 - FLH000001081   0,00 0 .
FN122 - DNK000007009 6618 2,01 69 .
FN220 - DNK000011985 6618 0,05 83 .
FN272 - DNK000005531 6618 0,25 413 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,05 83 .
FN488 - DNK000008343   0,13 214 .
FN91 - DNK000014320 6618 0,36 595 49
HG410 - DNK000012289 6660 87,55 144.744 95.130
HM281 - DNK000032999 6618 1,96 68 .
HM424 - DNK000037331 6660 18,34 33.493 25.366
O10 - DNK000006282 6660 0,01 16 .
S107 - DNK000045999 6660 142,39 235.409 199.270
S158 - SWE000008077 6660 170,78 282.346 112.628
S226 - DNK000044656 6660 133,72 224.659 181.920
S255 - DNK000046162 6660 205,76 340.177 148.956
S386 - DNK000032224 6660 240,42 397.479 122.610
S486 - DNK000044496 6660 . . 154.285

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Oktober 2021 3:10. - Foreløbige tal.