Årsmængder - Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat (DVR03A.) FKA i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   4,68 1.688 49
6660 - Dansk Puljefiskeri   998,97 1.738.637 1.460.558
FLH1081 - FLH000001081   0,00 0 .
FN122 - DNK000007009 6618 2,01 231 .
FN220 - DNK000011985 6618 0,05 87 .
FN272 - DNK000005531 6618 0,25 433 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,05 87 .
FN488 - DNK000008343   0,13 224 .
FN91 - DNK000014320 6618 0,36 624 49
HG410 - DNK000012289 6660 87,55 151.783 102.310
HM281 - DNK000032999 6618 1,96 226 .
HM424 - DNK000037331 6660 18,34 34.967 48.184
O10 - DNK000006282 6660 0,01 17 .
S107 - DNK000045999 6660 142,39 246.857 277.447
S158 - SWE000008077 6660 170,78 296.076 112.628
S226 - DNK000044656 6660 133,72 235.410 258.532
S255 - DNK000046162 6660 205,76 356.719 253.022
S386 - DNK000032224 6660 240,42 416.808 184.298
S486 - DNK000044496 6660 . . 224.137

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:10. - Foreløbige tal.