Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen Norsk zone (DVR04-N.) FKA i 2015.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   286,59 147.183 136.402
6660 - Dansk Puljefiskeri   725,80 196.119 20.211
6666 - LimfjordsPuljen - blåmuslinger og østers   0,50 170 .
AS175 - DNK000035154 6618 7,31 2.479 .
HG410 - DNK000006616 6660 0,00 0 .
HG410 - DNK000012289 6660 70,19 23.801 7.404
HG77 - DNK000012289 6660 0,00 0 .
HG77 - DNK000012289 6660 0,00 0 .
HG77 - DNK000012289 6660 0,00 0 .
HM324 - DNK000011874 6666 0,50 170 .
HM424 - DNK000037331 6618 279,28 144.704 136.402
HM555 - DNK000037429 6618 0,00 0 .
S107 - DNK000012304 6660 0,00 0 .
S107 - DNK000012304 6660 100,78 34.174 .
S158 - DNK000008538 6660 49,26 16.704 2.342
S226 - DNK000032124 6660 181,65 11.597 .
S255 - DNK000013750 6660 69,62 23.608 8.015
S386 - DNK000032224 6660 254,30 86.235 2.450

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.