Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen Norsk zone (DVR04-N.) FKA i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   286,59 97.183 81.981
6660 - Dansk Puljefiskeri   721,16 246.118 26.684
6666 - LimfjordsPuljen - blåmuslinger og østers   0,50 170 .
AS175 - DNK000035154 6618 7,31 2.479 .
HG410 - DNK000012289 6660 70,19 23.801 1.782
HM324 - DNK000011874 6666 0,00 0 .
HM324 - DNK000011874 6666 0,50 170 .
HM424 - DNK000037331 6618 279,28 94.704 81.981
S107 - DNK000012304 6660 100,78 34.174 .
S158 - DNK000008538 6660 46,46 16.704 6.435
S226 - DNK000032124 6660 179,81 61.598 .
S255 - DNK000013750 6660 69,62 23.608 7.006
S386 - DNK000032224   0,00 0 .
S386 - DNK000032224 6660 254,30 86.233 11.460

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal.