Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen Norsk zone (DVR04-N.) FKA i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   286,59 80.799 73.983
6660 - Dansk Puljefiskeri   715,56 115.410 25.831
6666 - LimfjordsPuljen - blåmuslinger og østers   0,50 97 .
AS175 - DNK000035154 6618 7,31 1.423 .
HG410 - DNK000012289 6660 0,00 9.448 9.448
HG410 - DNK000012289 6660 70,19 4.218 .
HM324 - DNK000011874 6666 0,50 97 .
HM424 - DNK000037331 6618 279,28 79.376 73.983
S107 - DNK000012304 6660 100,78 19.622 .
S158 - DNK000008538 6660 40,86 9.046 6.773
S226 - DNK000032124 6660 179,81 35.009 1.744
S255 - DNK000013750 6660 69,62 13.555 7.865
S386 - DNK000032224 6660 254,30 24.512 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.