Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen Norsk zone (DVR04-N.) FKA i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   7,81 1.565 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   992,05 199.437 85.932
AS175 - DNK000035154 6618 0,00 0 .
FLH960 - FLH000000960 6660 0,00 0 .
HG410 - DNK000012289 6660 70,19 14.071 11.186
HM324 - DNK000011874 6618 7,81 1.565 .
HM424 - DNK000037331 6660 279,28 55.988 44.665
S107 - DNK000012304 6660 100,78 20.203 .
S158 - DNK000008538 6660 38,07 8.191 .
S226 - DNK000032124 6660 0,00 0 .
S226 - DNK000044656 6660 179,81 36.047 .
S255 - DNK000013750 6660 69,62 13.957 24.255
S386 - DNK000032224 6660 254,30 50.980 1.694
S486 - DNK000044496 6660 . . 4.132

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.