Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen Norsk zone (DVR04-N.) FKA i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,86 199.972 184.895
FLH1063 - FLH000001063 6660 0,00 0 .
FLH1081 - FLH000001081 6660 69,62 1.908 .
HG410 - DNK000012289 6660 78,00 14.038 11.499
HM324 - DNK000011874 6660 0,00 1.562 .
HM424 - DNK000037331 6660 279,28 55.856 76.930
S107 - DNK000012304 6660 0,00 0 .
S107 - DNK000045999 6660 100,78 20.156 .
S158 - SWE000008077 6660 38,07 7.614 .
S226 - DNK000044656 6660 179,81 35.962 35.804
S255 - DNK000013750 6660 0,00 12.016 12.016
S386 - DNK000032224 6660 254,30 50.860 13.836
S486 - DNK000044496 6660 . . 34.810

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal.