Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen Norsk zone (DVR04-N.) FKA i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,86 189.973 125.796
FLH1063 - FLH000001063 6660 0,00 0 .
HG410 - DNK000012289 6660 70,19 13.336 12.290
HM324 - DNK000011874 6660 7,81 1.484 .
HM424 - DNK000037331 6660 279,28 53.063 70.789
S107 - DNK000012304 6660 0,00 0 .
S107 - DNK000045999 6660 100,78 19.148 .
S158 - SWE000008077 6660 38,07 7.233 .
S226 - DNK000044656 6660 179,81 34.164 24.832
S255 - DNK000013750 6660 69,62 13.228 12.016
S386 - DNK000032224 6660 254,30 48.317 2.009
S486 - DNK000044496 6660 . . 3.860

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.