Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen Norsk zone (DVR04-N.) FKA i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,86 189.973 125.940
FLH1081 - FLH000001081   0,00 0 .
HG410 - DNK000012289 6660 78,00 14.820 4.372
HM424 - DNK000037331 6660 279,28 53.063 7.522
S107 - DNK000045999 6660 100,78 19.148 .
S158 - SWE000008077 6660 38,07 7.233 34.232
S226 - DNK000044656 6660 179,81 34.164 9.700
S255 - DNK000046162 6660 69,62 13.228 63.292
S386 - DNK000032224 6660 254,30 48.317 4.109
S486 - DNK000044496 6660 . . 2.713

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Oktober 2021 3:13. - Foreløbige tal.