Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2014.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 31.291.000 8.757.838
E349 - DNK000042032 6660 206,93 6.475.047 11.620
E532 - GBR000B14389 6660 16,99 531.634 .
HG264 - DNK000039291 6660 58,26 1.823.014 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 1.889.976 6.112.386
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 6.326.414 530.276
HG62 - GBR000C16027 6660 118,23 3.699.535 1.278.524
S249 - DNK000034272 6660 0,00 0 .
S349 - DNK000042775 6660 337,01 10.545.380 825.032
S49 - DNK000040452 6660 0,00 0 .
S59 - DNK000040452 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.