Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 15.937.405 28.947
E349 - DNK000042032 6660 206,93 3.353.942 28.947
E532 - GBR000B14389 6660 0,00 275.375 .
HG264 - DNK000039291 6660 58,26 862.587 .
HG265 - DNK000038389 6660 0,00 0 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 789.972 .
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 3.276.953 .
HG62 - GBR000C16027 6660 118,23 1.916.284 .
S264 - DNK000042875 6660 16,99 0 .
S349 - DNK000042775 6660 0,00 0 .
S349 - DNK000043655 6660 337,01 5.462.292 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.