Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 12.056.739 416.604
E349 - DNK000042032 6660 206,93 2.500.503 410.244
E532 - GBR000B14389 6660 0,00 27.538 .
E532 - GBR000B14389 6660 . . 2.360
FLH865 - FLH000000865 6660 0,00 0 .
HG100 - DNK000032060 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 58,26 695.833 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 710.962 .
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 2.443.104 4.000
HG62 - DNK000043855 6660 118,23 1.428.668 .
HG62 - GBR000C16027 6660 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 6660 16,99 177.766 .
S349 - DNK000043655 6660 337,01 4.072.365 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal.