Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 7.901.673 548.310
E349 - DNK000042032 6660 206,93 1.635.653 548.310
E532 - GBR000B14389 6660 0,00 0 .
FLH953 - FLH000000953 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 58,26 459.692 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 475.534 .
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 1.598.107 .
HG62 - DNK000043855 6660 118,23 934.535 .
S264 - DNK000042875 6660 16,99 131.542 .
S349 - DNK000043655 6660 337,01 2.663.856 .
S364 - DNK000044557 6660 0,00 2.754 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.