Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 5.670.000 94.226
E349 - DNK000042032 6660 206,93 1.173.340 84.026
FLH972 - FLH000000972 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 58,26 330.294 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 342.334 .
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 1.146.374 .
HG62 - DNK000043855 6660 0,00 0 .
HG62 - DNK000043855 6660 118,23 670.411 .
S264 - DNK000042875 6660 16,99 96.139 .
S349 - DNK000043655 6660 0,00 0 .
S349 - DNK000044756 6660 337,01 1.910.907 .
S364 - DNK000044557 6660 0,00 201 10.200

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.