Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 5.923.979 757.030
E349 - DNK000042032 6660 206,93 1.225.858 534.346
HG264 - DNK000043716 6660 58,26 345.128 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 357.796 .
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 1.197.715 .
HG62 - DNK000043855 6660 118,23 700.399 .
S264 - DNK000042875 6660 16,99 100.629 64.009
S349 - DNK000043655 6660 337,01 1.996.454 .
S349 - DNK000044756 6660 0,00 0 .
S364 - DNK000044557 6660 . . 158.675

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal.