Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 5.357.000 198.410
E349 - DNK000042032 6660 206,93 1.108.524 100.184
FLH1041 - FLH000001041 6660 0,00 0 .
HG200 - DNK000039591 6660 0,01 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 58,25 312.099 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 323.563 .
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 1.083.078 .
HG62 - DNK000043855 6660 118,23 633.358 71.778
L56 - DNK000030600 6660 337,01 1.805.363 .
S264 - DNK000042875 6660 16,99 91.015 26.448
S349 - DNK000043655 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal.