Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 5.357.000 99.096
E349 - DNK000042032 6660 206,93 1.108.524 870
FLH1041 - FLH000001041 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 58,26 312.099 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 323.563 .
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 1.083.078 .
HG62 - DNK000043855 6660 118,23 633.358 71.778
S264 - DNK000042875 6660 16,99 91.015 26.448
S349 - DNK000043655 6660 337,01 1.805.363 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.


Fiskeristyrelsen 3:05 - onsdag d. 23. september 2020
Uundgaaelige_bifangster for 2020

  Kvote mængde i tons Landet vægt i tons % Forbrug
Licens nr. Kvote 0,6 1,8 329,2
1703 TOR2A3AX4
1704 TOR3AS 0,0 . .
1705 TOR3AN 0,8 1,2 147,2
1706 TOR22/24 1,0 14,2 1.468,0
1707 TOR3DX32 0,3 . .
1708 TNG3A/BCD 0,2 0,4 182,8
1709 TNG24-C 0,1 0,2 134,8

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.


Fiskeristyrelsen 3:05 - onsdag d. 23. september 2020
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Jomfruhummer
Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 34 -37
03A.   49,6 2,0 0,7 1,5 0,7 54,5 117,6 46.4 1,6
3ANEEC 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 . . 0,0
3ANNOR 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
3ASEEC 34,6 2,0 0,7 1,4 0,7 39,5 . . 1,6
2AC4-C   0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 10,5 0.0 0,0
4AEEC 0,0 . 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
4BEEC 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:05 - onsdag d. 23. september 2020
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Mørksej
Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 34 -37
2C3A4   9,8 0,7 0,0 0,5 0,0 11,0 106,6 10.3 0,8
3ANEEC 9,3 0,5 0,0 0,2 0,0 10,0 . . 0,7
3ANNOR 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
3ASEEC 0,0 0,0 . . . 0,0 . . 0,0
4AEEC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
4BEEC 0,5 0,2 0,0 0,3 0,0 1,0 . . 0,1
4ANOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
4BNOR 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
4CEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:05 - onsdag d. 23. september 2020
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Pighvarre inkl. Slethvarre
Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 34 -37
2AC4-C   0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 17,0 3.6 0,0
4AEEC 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
4BEEC 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 . . 0,0
4CEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4LEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4NEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4REEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:05 - onsdag d. 23. september 2020
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Brisling
Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 34 -37
3BCD-C   651,6 . . . . 651,6 669,6 97.3 .
3CEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
3DØEEC 651,6 . . . . 651,6 . . .
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:05 - onsdag d. 23. september 2020
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Sild
Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 34 -37
22/24   0,0 . . . . 0,0 18,2 0.0 .
3CEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
25/32   123,5 . . . . 123,5 138,7 89.1 .
3DØEEC 123,5 . . . . 123,5 . . .
3DEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4AB   0,0 . . 81,8 . 81,8 344,7 23.7 .
4AEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4BEEC . . . 27,0 . 27,0 . . .
4ANOR . . . 42,3 . 42,3 . . .
4BNOR . . . 12,5 . 12,5 . . .
3A   63,0 2,0 . 6,0 7,0 78,0 103,1 75.6 1,8
3ANEEC 55,3 2,0 . . . 57,3 . . 1,8
3ANNOR 7,6 . . . . 7,6 . . .
3ASEEC 0,0 . . 6,0 7,0 13,0 . . .
4L   151,6 . . . . 151,6 250,0 60.6 .
4LEEC 151,6 . . . . 151,6 . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:05 - onsdag d. 23. september 2020

Farvand og Zone I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug
Jomfruhummer 03A.   54,5 117,6 46,4
2AC4-C   0,0 10,5 0,0
Mørksej 2C3A4   11,0 106,6 10,3
Pighvarre inkl. Slethvarre 2AC4-C   0,6 17,0 3,6
Brisling 3BCD-C   651,6 669,6 97,3
Sild 22/24   0,0 18,2 0,0
25/32   123,5 138,7 89,1
4AB   81,8 344,7 23,7
3A   78,0 103,1 75,6
4L   151,6 250,0 60,6

 


Fiskeristyrelsen 3:05 - onsdag d. 23. september 2020

  Havdage for 2020 Gennemsnit af havdage
for 2017-2019
Procent aktivitet
i 2020 i forhold
til 2017-2019
Uge nummer 254.00 251.00 101.20
1
2 1453.00 1211.67 119.92
3 1160.00 1542.00 75.23
4 1573.00 1638.33 96.01
5 1591.00 1620.67 98.17
6 1736.00 1285.33 135.06
7 946.00 1403.33 67.41
8 586.00 1639.33 35.75
9 1150.00 1756.00 65.49
10 1776.00 1175.67 151.06
11 1236.00 1486.33 83.16
12 1311.00 1614.67 81.19
13 1736.00 1694.33 102.46
14 999.00 1885.33 52.99
15 1723.00 2061.33 83.59
16 1356.00 1687.33 80.36
17 2755.00 2344.33 117.52
18 2218.00 2014.67 110.09
19 1568.00 2069.67 75.76
20 1154.00 2352.33 49.06
21 1965.00 2501.67 78.55
22 1895.00 2364.67 80.14
23 2079.00 2386.00 87.13
24 1912.00 2145.67 89.11
25 2469.00 2020.67 122.19
26 2162.00 1956.67 110.49
27 1446.00 1593.00 90.77
28 1076.00 1726.33 62.33
29 1856.00 1792.00 103.57
30 1538.00 1657.67 92.78
31 1414.00 1828.33 77.34
32 1766.00 1775.67 99.46
33 2021.00 1707.33 118.37
34 2124.00 1704.67 124.60
35 1352.00 2074.33 65.18
36 1812.00 1792.67 101.08
37 1056.00 2121.67 49.77
38 1838.00 1264.00 145.41
39 725.00 2105.33 34.44
40 . 1461.00 .
41 . 1470.33 .
42 . 1717.67 .
43 . 2052.67 .
44 . 1508.67 .
45 . 1490.00 .
46 . 1918.67 .
47 . 1779.67 .
48 . 1636.00 .
49 . 1515.67 .
50 . 1262.67 .
51 . 1502.67 .
52 . 1353.67 .
53 . 547.33 .
54 . 28.33 .

 


Fiskeristyrelsen 3:05 - onsdag d. 23. september 2020
Danske industrilandinger efter 1. april 2020
Sild på licens 1205 er ikke talt med
Kun bifangster for landinger hvor en brisling, tobis, sperling, blåhvilling eller havgalt udgør største mængde

  Tons levende vægt Procent af total
99 Ansjos 0 0,00
Alm.Rejer 0 0,00
Brisling 3 0,49
Tangsnarre 0 0,00
Hornfisk 0 0,00
Håising 0 0,00
Hundestejle 2 0,26
Hvilling 1 0,09
Krabber 0 0,00
Kuller 0 0,01
Makrel 0 0,00
Art af kutling 0 0,01
Rødspætte 0 0,00
Sild 10 1,73
Skrubbe 0 0,01
Slethvarre 0 0,00
Sperling 8 1,41
Tobis 575 95,98
Torsk 0 0,00
BLH1X14 Blåhvilling 25.683 99,77
Makrel 54 0,21
Sperling 2 0,01
Tobis 3 0,01
BRS03A. Vandmand 0 0,00
Ansjos 0 0,00
Blåhvilling 0 0,00
Brisling 4.198 90,30
Blæksprutte 1 0,02
Fjæsing 3 0,07
Hestemakrel 0 0,01
Hvilling 140 3,00
Ising 7 0,14
Knurhane 0 0,00
Krabber 0 0,00
Kuller 4 0,09
Makrel 30 0,65
Rødspætte 0 0,00
Sild 265 5,69
Tobis 0 0,01
Torsk 0 0,01
Lille fjæsing 0 0,00
BRS3BCD-C Brisling 3.498 100,00
BRSIOK Vandmand 11 0,01
Ansjos 46 0,04
Alm.Rejer 0 0,00
Brisling 112.603 95,74
Blæksprutte 8 0,01
Fjæsing 2 0,00
Knurhanefamilien 2 0,00
Havtaske 1 0,00
Hestemakrel 17 0,01
Hornfisk 1 0,00
Håising 1 0,00
Hvilling 639 0,54
Ising 109 0,09
Knurhane 156 0,13
Rød Knurhane 3 0,00
Krabber 0 0,00
Kuller 31 0,03
Havlampret 0 0,00
Makrel 979 0,83
Multe 0 0,00
Pighaj 0 0,00
Sardin 0 0,00
Panserulk 0 0,00
Rævehaj 0 0,00
Rødspætte 22 0,02
Rødtunge 1 0,00
Stribet Fløjfisk 0 0,00
Sild 2.902 2,47
Skærising 2 0,00
Slimål 0 0,00
Sperling 0 0,00
Almindelig Søstjerne 0 0,00
Taskekrabbe 4 0,00
Tobis 78 0,07
Torsk 0 0,00
Lille fjæsing 0 0,00
Ulk 0 0,00
SPE2A34 Vandmand 0 0,00
Ansjos 0 0,00
Alm.Rejer 7 0,08
Strømsild 28 0,31
Blåhvilling 71 0,78
Brosme 0 0,00
Brisling 3 0,03
Blæksprutte 18 0,20
Almindelig Havål 0 0,00
Jomfruhummer 1 0,01
Dybvandsrejer 4 0,05
Firtrådet Havkvabbe 0 0,00
Guldlaks 0 0,00
Havtaske 0 0,00
Hestemakrel 1 0,01
Håising 19 0,21
Hvilling 201 2,21
Ising 7 0,08
Kulmule 1 0,01
Knurhane 4 0,04
Krabber 0 0,00
Kuller 153 1,69
Kvabbe 0 0,00
Lange 0 0,00
Lyssej 0 0,00
Makrel 34 0,38
Mørksej 7 0,08
Plettet Fløjfisk 0 0,00
Pighvarre 0 0,00
Stor Rødfisk 0 0,00
Lille Rødfisk 0 0,00
Rødfiskearter 0 0,00
Rødspætte 0 0,00
Rødtunge 2 0,02
Sild 680 7,47
Skærising 2 0,02
Skrubbe 0 0,00
Slethvarre 0 0,00
Slimål 4 0,04
Sperling 7.827 86,04
Søpindsvin 0 0,00
Sølvtorsk 6 0,07
Tobis 1 0,01
Torsk 13 0,14
TBS2A3A4 Aborre 0 0,00
Vandmand 0 0,00
Ansjos 0 0,00
Strømsild 0 0,00
Blåhvilling 9 0,01
Brisling 259 0,15
Blæksprutte 13 0,01
Fjæsing 51 0,03
Guldlaks 6 0,00
Knurhanefamilien 7 0,00
Hestemakrel 7 0,00
Hornfisk 18 0,01
Hvilling 706 0,41
Ising 9 0,01
Knurhane 281 0,16
Kulso 0 0,00
Kuller 289 0,17
Makrel 1.457 0,84
Mulle 0 0,00
Sardin 2 0,00
Rødspætte 0 0,00
Rødtunge 0 0,00
Sild 661 0,38
Skærising 0 0,00
Skrubbe 1 0,00
Sperling 0 0,00
Stenbider 2 0,00
Taskekrabbe 0 0,00
Tobis 169.077 97,81
Torsk 4 0,00