Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 5.357.000 99.096
E349 - DNK000042032 6660 206,93 1.108.524 870
FLH1041 - FLH000001041 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 58,26 312.099 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 323.563 .
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 1.083.078 .
HG62 - DNK000043855 6660 118,23 633.358 71.778
S264 - DNK000042875 6660 16,99 91.015 26.448
S349 - DNK000043655 6660 337,01 1.805.363 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:03. - Foreløbige tal.


Fiskeristyrelsen 3:03 - tirsdag d. 31. marts 2020
Uundgaaelige_bifangster for 2020

  Kvote mængde i tons Landet vægt i tons % Forbrug
Licens nr. Kvote 0,6 . .
1703 TOR2A3AX4
1704 TOR3AS 0,0 . .
1705 TOR3AN 0,8 1,2 147,2
1706 TOR22/24 1,0 14,2 1.468,0
1707 TOR3DX32 0,3 . .
1708 TNG3A/BCD 0,2 0,2 106,8
1709 TNG24-C 0,1 . .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:03. - Foreløbige tal.


Fiskeristyrelsen 3:04 - tirsdag d. 31. marts 2020
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Jomfruhummer
Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 9 -12
03A.   9,1 0,2 0,4 0,1 . 9,8 106,0 9.3 1,1
3ANEEC 6,6 0,2 0,4 0,1 . 7,3 . . 1,0
3ANNOR 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
3ASEEC 2,5 0,0 0,0 0,0 . 2,5 . . 0,1
2AC4-C   0,0 0,0 . . . 0,0 9,9 0.0 0,0
4AEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4BEEC 0,0 0,0 . . . 0,0 . . 0,0
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:04 - tirsdag d. 31. marts 2020
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Mørksej
Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 9 -12
2C3A4   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 90,5 0.1 0,0
3ANEEC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
3ANNOR 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
3ASEEC 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 . . 0,0
4AEEC 0,0 . . . . 0,0 . . 0,0
4BEEC 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,1 . . 0,0
4ANOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
4BNOR 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
4CEEC . . 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:04 - tirsdag d. 31. marts 2020
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Pighvarre inkl. Slethvarre
Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 9 -12
2AC4-C   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0.0 0,0
4AEEC . . . 0,0 . 0,0 . . .
4BEEC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
4CEEC . 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
4LEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4NEEC 0,0 . . . . 0,0 . . 0,0
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:04 - tirsdag d. 31. marts 2020
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Brisling
Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 9 -12
3BCD-C   300,6 19,9 110,8 77,6 . 509,0 669,6 76.0 58,3
3CEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
3DVEEC . . 22,6 . . 22,6 . . 5,7
3DØEEC 300,6 19,9 88,2 77,6 . 486,4 . . 52,7
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:04 - tirsdag d. 31. marts 2020
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Sild
Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 9 -12
22/24   0,0 . . . . 0,0 18,2 0.0 .
3CEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
25/32   85,5 9,3 17,6 10,6 . 123,0 138,7 88.7 10,4
3DØEEC 85,5 9,3 17,6 10,6 . 123,0 . . 10,4
3DEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4AB   0,0 . . . . 0,0 344,7 0.0 .
4AEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
3A   0,0 . . . . 0,0 130,1 0.0 .
3ANEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
3ASEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4L   0,0 . . . . 0,0 250,0 0.0 .
4LEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:04 - tirsdag d. 31. marts 2020

Farvand og Zone I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug
Jomfruhummer 03A.   9,8 106,0 9,3
2AC4-C   0,0 9,9 0,0
Mørksej 2C3A4   0,1 90,5 0,1
Pighvarre inkl. Slethvarre 2AC4-C   0,0 17,0 0,0
Brisling 3BCD-C   509,0 669,6 76,0
Sild 22/24   0,0 18,2 0,0
25/32   123,0 138,7 88,7
4AB   0,0 344,7 0,0
3A   0,0 130,1 0,0
4L   0,0 250,0 0,0