Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 5.204.702 4.570.620
E349 - DNK000042032 6660 206,93 4.482.488 4.062.176
FLH1088 - FLH000001088 6660 0,00 0 .
HG162 - DNK000042795 6660 0,00 0 .
HG165 - DNK000043735 6660 0,00 0 .
HG200 - DNK000039591 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 0,00 24 .
HG264 - DNK000046479 6660 58,26 210 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 13.236 .
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 773 .
HG62 - DNK000043855 6660 118,23 619.017 421.427
L56 - DNK000030600 6660 337,01 0 .
S264 - DNK000042875 6660 0,00 27.948 87.017
S364 - DNK000046202 6660 16,99 61.006 .
S564 - DNK000011422 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:10. - Foreløbige tal.