Årsmængder - Havgalt i farvand 6,7 og 8 - EU og international zone (HAG678-). Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,00 5.637.712 2.948.786
E349 - DNK000042032 6660 206,93 4.532.962 2.844.404
FLH1088 - FLH000001088 6660 0,00 0 .
HG162 - DNK000042795 6660 0,00 0 .
HG165 - DNK000043735 6660 0,00 0 .
HG200 - DNK000039591 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 0,00 24 .
HG264 - DNK000046479 6660 58,26 31.210 .
HG265 - DNK000038389 6660 60,40 36.236 .
HG333 - DNK000036406 6660 202,18 148.773 .
HG62 - DNK000043855 6660 118,23 619.017 17.365
L56 - DNK000030600 6660 337,01 180.536 .
S264 - DNK000042875 6660 0,00 27.948 87.017
S364 - DNK000046202 6660 16,99 61.006 .
S564 - DNK000011422 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Oktober 2021 3:13. - Foreløbige tal.


Fiskeristyrelsen 3:13 - mandag d. 18. oktober 2021
Uundgaaelige_bifangster for 2020

  Kvote mængde i tons Landet vægt i tons % Forbrug
Licens nr. Kvote 0,560 1,843 329,193
1703 TOR2A3AX4
1704 TOR3AS 0,025 . .
1705 TOR3AN 0,803 5,748 715,859
1706 TOR22/24 0,966 14,180 1.467,950
1707 TOR3DX32 0,267 . .
1708 TNG3A/BCD 0,197 0,360 182,812
1709 TNG24-C 0,142 0,191 134,761

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Oktober 2021 3:13. - Foreløbige tal.


Fiskeristyrelsen 3:13 - mandag d. 18. oktober 2021
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Jomfruhummer
Farvand og Zone Uge 1 -38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 37 -40
03A.   53,8 1,6 2,0 2,8 2,8 63,0 117,6 53.6 1,5
3ANEEC 15,0 0,1 0,2 1,2 2,1 18,7 . . 0,1
3ANNOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
3ASEEC 38,8 1,5 1,8 1,6 0,7 44,3 . . 1,4
2AC4-C   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0.0 0,0
4AEEC 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 . . 0,0
4BEEC 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Oktober 2021 3:13. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:13 - mandag d. 18. oktober 2021
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Mørksej
Farvand og Zone Uge 1 -38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 37 -40
2C3A4   11,0 0,1 0,9 0,4 0,2 12,6 118,3 10.7 0,4
3ANEEC 10,0 0,0 0,9 0,4 0,2 11,5 . . 0,3
3ANNOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
3ASEEC 0,0 . . . 0,0 0,0 . . .
4AEEC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
4BEEC 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,1 . . 0,1
4ANOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
4BNOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
4CEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Oktober 2021 3:13. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:13 - mandag d. 18. oktober 2021
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Pighvarre inkl. Slethvarre
Farvand og Zone Uge 1 -38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 37 -40
2AC4-C   0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 17,0 3.7 0,0
4AEEC 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 . . 0,0
4BEEC 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 . . 0,0
4CEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4LEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4NEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4REEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Oktober 2021 3:13. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:13 - mandag d. 18. oktober 2021
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Brisling
Farvand og Zone Uge 1 -38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 37 -40
3BCD-C   651,6 . . . . 651,6 669,6 97.3 .
3CEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
3DØEEC 651,6 . . . . 651,6 . . .
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Oktober 2021 3:13. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:13 - mandag d. 18. oktober 2021
 
Landinger i kystfiskerrationsfiskerier efter FKA-arter i 2020.

Sild
Farvand og Zone Uge 1 -38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug Gns. 37 -40
22/24   0,0 . . . . 0,0 18,2 0.0 .
3CEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
25/32   123,5 . . . . 123,5 138,7 89.1 .
3DØEEC 123,5 . . . . 123,5 . . .
3DEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4AB   81,8 . . 34,7 12,6 129,1 353,7 36.5 20,4
4AEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
4BEEC 27,0 . . 6,9 . 33,9 . . 6,7
4BNOR 54,8 . . 27,8 12,6 95,2 . . 13,7
3A   6,0 15,5 4,9 13,0 . 39,4 105,6 37.3 6,6
3ANEEC 0,0 . . . . 0,0 . . .
3ASEEC 6,0 15,5 4,9 13,0 . 39,4 . . 6,6
4L   151,6 . . . . 151,6 255,5 59.3 .
4LEEC 151,6 . . . . 151,6 . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Oktober 2021 3:13. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.


Fiskeristyrelsen 3:13 - mandag d. 18. oktober 2021

Farvand og Zone I alt Kystfisk rådighedsmængde % Forbrug
Jomfruhummer 03A.   63,0 117,6 53,6
2AC4-C   0,0 10,5 0,0
Mørksej 2C3A4   12,6 118,3 10,7
Pighvarre inkl. Slethvarre 2AC4-C   0,6 17,0 3,7
Brisling 3BCD-C   651,6 669,6 97,3
Sild 22/24   0,0 18,2 0,0
25/32   123,5 138,7 89,1
4AB   129,1 353,7 36,5
3A   39,4 105,6 37,3
4L   151,6 255,5 59,3

 


Fiskeristyrelsen 3:13 - mandag d. 18. oktober 2021

  Havdage for 2020 Gennemsnit af havdage
for 2017-2019
Procent aktivitet
i 2020 i forhold
til 2017-2019
Uge nummer 263.00 251.00 104.78
1
2 1466.00 1211.67 120.99
3 1173.00 1542.00 76.07
4 1615.00 1638.33 98.58
5 1698.00 1620.67 104.77
6 1756.00 1285.33 136.62
7 971.00 1403.33 69.19
8 608.00 1639.33 37.09
9 1167.00 1756.00 66.46
10 1858.00 1175.67 158.04
11 1248.00 1486.33 83.97
12 1321.00 1614.67 81.81
13 1828.00 1694.33 107.89
14 1050.00 1885.33 55.69
15 1759.00 2061.33 85.33
16 1356.00 1687.33 80.36
17 2773.00 2344.33 118.29
18 2242.00 2014.67 111.28
19 1589.00 2069.67 76.78
20 1219.00 2352.33 51.82
21 1985.00 2501.67 79.35
22 1896.00 2364.67 80.18
23 2110.00 2386.00 88.43
24 1942.00 2145.67 90.51
25 2491.00 2020.67 123.28
26 2200.00 1956.67 112.44
27 1491.00 1593.00 93.60
28 1058.00 1726.33 61.29
29 1884.00 1792.00 105.13
30 1581.00 1657.67 95.38
31 1442.00 1828.33 78.87
32 1797.00 1775.67 101.20
33 2072.00 1707.33 121.36
34 2255.00 1704.67 132.28
35 1382.00 2074.33 66.62
36 1887.00 1792.67 105.26
37 1169.00 2121.67 55.10
38 1822.00 1264.00 144.15
39 1976.00 2105.33 93.86
40 1568.00 1461.00 107.32
41 1639.00 1470.33 111.47
42 1760.00 1717.67 102.46
43 1785.00 2052.67 86.96
44 1651.00 1508.67 109.43
45 1089.00 1490.00 73.09
46 2087.00 1918.67 108.77
47 1462.00 1779.67 82.15
48 1551.00 1636.00 94.80
49 1600.00 1515.67 105.56
50 1481.00 1262.67 117.29
51 1647.00 1502.67 109.61
52 703.00 1353.67 51.93
53 564.00 547.33 103.05
54 . 28.33 .

 


Fiskeristyrelsen 3:13 - mandag d. 18. oktober 2021
Danske industrilandinger efter 1. april 2020
Sild på licens 1205 er ikke talt med
Kun bifangster for landinger hvor en brisling, tobis, sperling, blåhvilling eller havgalt udgør største mængde

  Tons levende vægt Procent af total
99 Ansjos 0 0,00
Alm.Rejer 0 0,00
Blåhvilling 5 0,79
Brisling 3 0,44
Tangsnarre 0 0,00
Hornfisk 0 0,00
Håising 0 0,00
Hundestejle 2 0,23
Hvilling 0 0,01
Krabber 0 0,00
Kutling 0 0,01
Rødspætte 0 0,00
Sild 6 0,94
Skrubbe 0 0,00
Slethvarre 0 0,00
Sperling 34 5,02
Tobis 625 92,55
Torsk 0 0,00
BLH1X14 Blåhvilling 25.726 99,77
Havgalt 0 0,00
Makrel 54 0,21
Sperling 2 0,01
Tobis 3 0,01
BRS03A. Vandmand 0 0,00
Ansjos 1 0,01
Blåhvilling 0 0,00
Brisling 9.161 91,65
Blæksprutte 2 0,02
Fjæsing 3 0,03
Hestemakrel 4 0,04
Håising 0 0,00
Hundestejle 0 0,00
Hvilling 248 2,49
Ising 8 0,08
Knurhane 0 0,00
Rød Knurhane 0 0,00
Krabber 0 0,00
Kuller 5 0,05
Makrel 42 0,42
Rødspætte 0 0,00
Sild 520 5,20
Sperling 0 0,00
Tobis 0 0,00
Torsk 1 0,01
Lille fjæsing 0 0,00
BRS3BCD-C Brisling 5.522 99,87
Hundestejle 6 0,11
Hvilling 1 0,01
Skrubbe 1 0,01
BRSIOK Vandmand 11 0,01
Ansjos 75 0,05
Alm.Rejer 1 0,00
Strømsild 14 0,01
Brisling 140.494 94,89
Blæksprutte 11 0,01
Fjæsing 2 0,00
Knurhanefamilien 2 0,00
Havtaske 1 0,00
Hestemakrel 19 0,01
Hornfisk 3 0,00
Håising 8 0,01
Hundestejle 0 0,00
Hvilling 902 0,61
Ising 180 0,12
Knurhane 218 0,15
Rød Knurhane 3 0,00
Krabber 3 0,00
Kuller 90 0,06
Havlampret 1 0,00
Makrel 1.169 0,79
Multe 0 0,00
Pighaj 0 0,00
Sardin 0 0,00
Panserulk 0 0,00
Rævehaj 0 0,00
Rødspætte 25 0,02
Rødtunge 2 0,00
Stribet Fløjfisk 0 0,00
Sild 4.738 3,20
Skærising 2 0,00
Slimål 0 0,00
Sperling 1 0,00
Søpindsvin 0 0,00
Almindelig Søstjerne 0 0,00
Taskekrabbe 4 0,00
Tobis 78 0,05
Torsk 0 0,00
Lille fjæsing 0 0,00
Ulk 0 0,00
HAG678- Havgalt 99 100,00
SPE2A34 Vandmand 0 0,00
Ansjos 1 0,00
Strømsildarter 111 0,16
Alm.Rejer 150 0,21
Strømsild 109 0,16
Blåhvilling 98 0,14
Brosme 0 0,00
Brisling 34 0,05
Blæksprutte 26 0,04
Almindelig Havål 0 0,00
Jomfruhummer 2 0,00
Dybvandsrejer 142 0,20
Ålekvabbe 0 0,00
Firtrådet Havkvabbe 0 0,00
Skælbrosme 0 0,00
Glyse 7 0,01
Guldlaks 2 0,00
Havtaske 1 0,00
Hellefisk 0 0,00
Hestemakrel 5 0,01
Håising 86 0,12
Hvilling 1.443 2,06
Ising 18 0,03
Kulmule 2 0,00
Knurhane 5 0,01
Krabber 0 0,00
Kuller 642 0,92
Kvabbe 0 0,00
Lange 0 0,00
Lyssej 0 0,00
Makrel 114 0,16
Mørksej 10 0,01
Plettet Fløjfisk 0 0,00
Pighvarre 0 0,00
Sardin 0 0,00
Stor Rødfisk 1 0,00
Lille Rødfisk 1 0,00
Rødfiskearter 1 0,00
Rødspætte 0 0,00
Rødtunge 2 0,00
Sild 4.756 6,80
Skærising 10 0,01
Skrubbe 0 0,00
Slethvarre 0 0,00
Slimål 13 0,02
Sperling 62.145 88,81
Søpindsvin 0 0,00
Sølvtorsk 15 0,02
Tobis 1 0,00
Torsk 17 0,02
TBS2A3A4 Aborre 0 0,00
Vandmand 0 0,00
Ansjos 0 0,00
Strømsild 0 0,00
Blåhvilling 9 0,01
Brisling 259 0,15
Blæksprutte 13 0,01
Fjæsing 51 0,03
Guldlaks 6 0,00
Knurhanefamilien 7 0,00
Hestemakrel 7 0,00
Hornfisk 18 0,01
Hvilling 706 0,41
Ising 9 0,01
Knurhane 281 0,16
Kulso 0 0,00
Kuller 289 0,17
Makrel 1.457 0,84
Mulle 0 0,00
Sardin 2 0,00
Rødspætte 0 0,00
Rødtunge 0 0,00
Sild 661 0,38
Skærising 0 0,00
Skrubbe 1 0,00
Sperling 0 0,00
Stenbider 2 0,00
Taskekrabbe 0 0,00
Tobis 169.077 97,81
Torsk 4 0,00