Årsmængder - Hestemakrel i Den Engelske Kanal (HMK578/14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2014.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,31 6.347.413 6.462.091
E349 - DNK000042032 6660 407,04 5.382.540 5.163.052
E532 - GBR000B14389 6660 321,68 0 .
FLH780 - FLH000000780 6660 0,00 37.427 .
HG264 - DNK000039291 6660 250,62 163.401 .
HG333 - DNK000036406 6660 . . 18.718
L229 - DNK000011092 6660 0,00 34.000 .
L303 - NLD198200413 6660 0,00 729.573 1.280.321
L525 - DNK000007457 6660 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 6660 20,97 472 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.