Årsmængder - Hestemakrel i Den Engelske Kanal (HMK578/14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,31 4.719.165 5.311.934
E349 - DNK000042032 6660 407,04 4.053.559 5.310.334
E532 - GBR000B14389 6660 0,00 468 .
HG264 - DNK000039291 6660 250,62 29 .
HG333 - DNK000036406 6660 . . 1.600
S264 - DNK000042875 6660 342,65 665.109 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.