Årsmængder - Hestemakrel i Den Engelske Kanal (HMK2A_14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,31 11.409.407 6.049.291
E349 - DNK000042032 6660 407,04 4.751.026 5.100.325
HG264 - DNK000043716 6660 250,62 2.473.870 .
HG265 - DNK000038389 6660 . . 324
HG333 - DNK000036406 6660 . . 993
S205 - DNK000036587 6660 0,00 81.767 .
S264 - DNK000042875 6660 342,65 4.086.398 210.077
S349 - DNK000044756 6660 . . 349
S364 - DNK000044557 6660 0,00 16.346 737.223

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.