Årsmængder - Hestemakrel i Den Engelske Kanal (HMK2A_14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   . . 1
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.000,31 8.394.201 4.565.582
E349 - DNK000042032 6660 407,04 3.138.207 1.610.423
FLH1041 - FLH000001041 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 250,62 1.951.715 .
HG62 - DNK000043855 6660 . . 1.623.853
HM128 - DNK000032227 6618 . . 1
L25 - DNK000006344 6660 0,00 124.721 .
S205 - DNK000044557 6660 0,00 817 .
S264 - DNK000042875 6660 342,65 3.178.741 1.331.301
S349 - DNK000043655 6660 . . 5

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.