Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2014.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Hanstholm Puljeselskab Aps . . 62.647
6619 - Foreningen StrandbyPuljen pulje 1. . . 1.970
6630 - Bælternes Puljefiskeri . . 1.305
6637 - Skagen Fiskeriforening . . 828
6658 - Læsø Fiskeindustri . . 148
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 636.712
AS202 - SWE000007181 0,00 0 .
E349 - DNK000042032 87,15 1.670.504 3.063.630
E532 - GBR000B14389 79,55 232.000 1.684.920
E727 - DNK000008410 4,74 0 .
FLH730 - FLH000000730 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 192,59 1.113.768 8.672.883
HG265 - DNK000038389 80,74 2.588.086 3.282.933
HG333 - DNK000036406 209,98 4.187.218 8.504.979
HG365 - DNK000032041 0,00 3.556.073 3.032.529
HG62 - GBR000C16027 95,71 2.413.637 4.422.277
S105 - DNK000008201 0,00 6.577 .
S144 - DNK000008512 20,29 160 160
S264 - DNK000042875 3,46 953.400 2.186.707
S349 - DNK000042775 188,02 1.262.683 2.668.627
S456 - DNK000013689 0,00 0 .
S49 - DNK000040452 0,00 0 .
S49 - DNK000042795 0,00 0 .
S59 - DNK000040452 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.