Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren . . 29.140
6637 - Skagen Fiskeriforening . . 498
6658 - Læsø Fiskeindustri . . 565
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 44.731
AS202 - SWE000007181 0,00 0 .
E349 - DNK000042032 87,15 1.855.571 3.764.620
E532 - GBR000B14389 0,00 5.165 5.165
E727 - DNK000008410 4,74 43.554 43.554
HG264 - DNK000039291 192,59 5.431.397 6.677.867
HG265 - DNK000038389 0,00 22.490 22.490
HG265 - DNK000038389 80,74 2.713.514 4.430.999
HG333 - DNK000036406 209,98 5.267.957 6.214.290
HG62 - GBR000C16027 95,71 2.495.862 4.574.021
S144 - DNK000008512 0,00 0 .
S144 - DNK000008512 20,29 0 2.000
S205 - DNK000036587 0,00 0 30.801
S264 - DNK000042875 83,02 2.899.019 2.899.019
S349 - DNK000042775 0,00 6.134.830 9.215.533
S349 - DNK000043655 188,02 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.