Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren . . 25.115
6637 - Skagen Fiskeriforening . . 205
6658 - Læsø Fiskeindustri . . 558
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 625.993
6666 - LimfjordsPuljen - blåmuslinger og østers . . 14
E349 - DNK000042032 87,15 179.433 2.552.351
E727 - DNK000008410 4,74 33.032 33.032
FLH865 - FLH000000865 0,00 0 .
HG100 - DNK000032060 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 0,00 0 3.036.475
HG264 - DNK000043716 192,59 982.134 3.742.197
HG265 - DNK000038389 80,74 2.272.955 3.301.772
HG333 - DNK000036406 209,98 2.239.022 10.564.660
HG62 - DNK000043855 95,71 1.959.348 1.927.734
HG62 - GBR000C16027 0,00 5.551 973.347
S105 - DNK000008201 0,00 9.228 9.228
S144 - DNK000008512 20,29 3.624 3.624
S206 - DNK000011422 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 83,02 1.415.020 3.008.298
S349 - DNK000043655 188,02 2.666.122 7.534.509

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal.