Årsmængder - Makrel i Færøsk zone 5B (MAK05BF) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
HG200 - DNK000039591   0,00 . .
HG264 - DNK000045659   0,00 . .
HG264 - DNK000046479   141,83 . .
HG265 - DNK000038389   173,65 . .
HG333 - DNK000036406   393,91 . .
HG62 - DNK000043855   69,10 . .
S144 - DNK000044616   13,70 . .
S349 - DNK000043655   207,81 . .
S564 - DNK000011422   0,00 . .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Oktober 2021 3:14. - Foreløbige tal.