Årsmængder - Sild Atlantoskandisk (SIL1/2) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2014.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
E349 - DNK000042032 34,90 0 .
E532 - GBR000B14389 4,14 0 .
HG264 - DNK000039291 209,83 3.213.534 2.674.377
HG265 - DNK000038389 158,98 1.533.227 1.608.086
HG333 - DNK000036406 220,55 2.958.247 2.544.551
HG62 - GBR000C16027 86,20 616.824 616.824
S264 - DNK000042875 0,00 2.341.593 2.367.915
S349 - DNK000042775 235,41 2.526.384 2.701.564
S49 - DNK000040452 0,00 0 .
S49 - DNK000042795 0,00 0 .
S59 - DNK000040452 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.