Årsmængder - Sild Atlantoskandisk (SIL1/2) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
E349 - DNK000042032 34,90 0 .
FLH865 - FLH000000865 0,00 0 .
HG100 - DNK000032060 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 209,83 2.113.158 2.113.158
HG265 - DNK000038389 158,98 887.846 816.167
HG333 - DNK000036406 220,55 1.830.516 1.756.571
HG62 - DNK000043855 86,20 64.443 .
HG62 - GBR000C16027 0,00 974.493 1.034.932
S264 - DNK000042875 4,14 2.629.099 2.629.099
S349 - DNK000043655 235,41 2.034.388 2.034.387

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal.