Årsmængder - Sild Atlantoskandisk (SIL1/2) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
AS202 - SWE000007181 0,00 0 .
E349 - DNK000042032 34,90 0 .
HG264 - DNK000043716 209,83 3.305.447 2.978.613
HG265 - DNK000038389 158,98 2.700.942 2.573.011
HG333 - DNK000036406 220,55 4.413.232 4.096.942
HG62 - DNK000043855 86,20 1.484.773 1.368.339
S206 - DNK000011422 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 4,14 5.424.307 5.182.618
S349 - DNK000043655 235,41 3.133.230 2.837.851

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.