Årsmængder - Sild Atlantoskandisk (SIL1/2) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
E349 - DNK000042032 34,90 0 .
FLH972 - FLH000000972 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 209,83 5.213.464 5.213.464
HG265 - DNK000038389 158,98 2.018.653 1.818.000
HG333 - DNK000036406 220,55 2.425.053 2.401.164
HG62 - DNK000043855 0,00 822.890 915.915
HG62 - DNK000043855 86,20 93.025 .
S205 - DNK000036587 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 4,14 4.530.007 4.122.295
S349 - DNK000043655 0,00 2.579.788 2.580.787
S349 - DNK000044756 235,41 194.030 .
S364 - DNK000044557 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.