Årsmængder - Sild Atlantoskandisk (SIL1/2) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
E349 - DNK000042032 6660 34,90 553.129 538.942
FLH1041 - FLH000001041 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000045659 6660 209,83 0 .
HG265 - DNK000038389 6660 158,98 3.290.990 3.290.990
HG333 - DNK000036406 6660 220,55 3.319.362 3.319.362
HG62 - DNK000043855 6660 86,20 5.045.947 5.045.947
S205 - DNK000044557 6660 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 6660 4,14 1.243.771 1.243.287
S349 - DNK000043655 6660 235,41 3.389.265 3.084.892

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Oktober 2021 3:10. - Foreløbige tal.