Årsmængder - Sild Atlantoskandisk (SIL1/2) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2022.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
E349 - DNK000042032 6660 34,90 459.887 407.876
HG264 - DNK000046479 6660 209,83 3.579.012 3.982.080
HG265 - DNK000038389 6660 0,00 2.712.425 2.712.425
HG333 - DNK000036406 6660 0,00 2.930.110 2.930.110
HG333 - DNK000047100 6660 240,00 175.791 .
HG365 - DNK000032067 6660 158,98 199.250 .
HG62 - DNK000043855 6660 86,20 1.211.817 1.065.630
S144 - DNK000044616 6660 53,99 1.209.554 1.075.685
S205 - DNK000044557 6660 0,00 727.162 862.707
S264 - DNK000046900 6660 166,11 1.872.366 1.977.156
S349 - GBR000C17961 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2023 3:16. - Foreløbige tal.