Årsmængder - Sild i Østlige Østersø (SIL25/32) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2022.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   150,44 726.728 629.027
6660 - Dansk Puljefiskeri   897,38 1.508.610 1.077.473
AS202 - SWE000007181 6660 149,35 686.365 584.100
AS262 - DNK000011338 6618 0,10 460 .
AS520 - DNK000032095 6618 0,10 460 .
FA7 - DNK000027755   0,79 967 .
FLH1 - FLH000000001   0,01 27 .
H222 - DNK000011384 6660 6,39 8.500 .
HG264 - DNK000046479 6660 17,09 5.877 .
HG333 - DNK000047100 6660 6,12 8.141 .
HG365 - DNK000032067 6660 79,70 106.337 .
HG62 - DNK000043855 6660 17,10 22.747 .
HM127 - DNK000042092 6660 0,00 144.045 .
HM379 - DNK000045479 6618 150,00 297.339 261.601
HV133 - DNK000013990 6660 0,00 25.434 .
HV99 - GBR000B13851 6660 14,93 18.284 .
K398 - DNK000006898   0,68 833 .
L25 - DNK000006344 6660 0,00 16.518 .
NF139 - DNK000033200 6618 0,11 490 .
O93 - DNK000007658 6660 0,01 8 .
R152 - DNK000007516 6660 . . 2.076
R86 - DNK000025933 6618 0,13 592 592
S144 - DNK000044616 6660 150,00 46.797 19.983
S204 - SWE000010331 6660 150,00 35.738 .
S205 - DNK000044557 6660 150,00 200.097 471.314
S264 - DNK000046900 6660 150,00 183.698 .
S438 - DNK000044115 6660 6,67 0 .
S464 - SWE000010025 6618 0,00 427.387 366.834
SG36 - DNK000021764 6660 0,01 12 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,01 12 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2023 3:16. - Foreløbige tal.