Årsmængder - Sild i Skagerrak og Kattegat (SIL3A) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren . . 53
6658 - Læsø Fiskeindustri . . 42
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 47.782
AS202 - SWE000007181 0,00 795.033 474.451
AS464 - SWE000009445 58,77 0 .
AS465 - DNK000013081 0,00 0 .
E349 - DNK000042032 2,81 8.884 .
E727 - DNK000008410 0,00 124.106 .
FLH875 - FLH000000875 0,00 0 .
FLH972 - FLH000000972 0,00 0 .
FN43 - DNK000038309 0,01 0 .
H10 - DNK000031666 19,62 145.257 130.731
H218 - DNK000032228 19,51 274.024 246.621
H29 - DNK000033712 17,80 281.800 253.619
H45 - DNK000011989 17,80 338.511 325.336
H61 - DNK000023021 0,81 0 .
HG264 - DNK000043716 93,88 0 .
HG265 - DNK000038389 71,35 919.826 .
HG333 - DNK000036406 129,69 1.277.331 .
HG62 - DNK000043855 0,00 0 .
HG62 - DNK000043855 71,92 938.286 .
HM379 - DNK000012832 4,36 0 .
HM41 - DNK000007899 1,71 154.965 .
HM81 - DNK000041291 1,66 0 .
S144 - DNK000008512 0,00 0 .
S144 - DNK000044616 22,73 1.272.962 .
S205 - DNK000036587 0,00 1.125.054 260.397
S206 - DNK000011422 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 132,27 980 980
S349 - DNK000043655 0,00 0 .
S349 - DNK000044756 252,97 2.762.691 .
S364 - DNK000044557 0,00 1.786.530 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.