Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri . . 7.764
AS202 - SWE000007181 0,00 0 .
AS464 - SWE000009445 0,00 15.558 427.551
E349 - DNK000042032 41,40 4.658.785 4.353.932
E532 - GBR000B14389 0,00 7.750.837 9.996.336
E727 - DNK000008410 21,28 1.941.322 1.947.121
FLH852 - FLH000000852 0,00 0 .
FLH865 - FLH000000865 0,00 0 .
FLH875 - FLH000000875 1,70 0 .
HG100 - DNK000032060 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 117,10 20.429.837 19.970.078
HG265 - DNK000038389 68,52 7.028.381 7.380.044
HG333 - DNK000036406 151,45 14.569.796 15.306.201
HG62 - DNK000043855 77,10 6.072.666 6.507.733
HG62 - GBR000C16027 0,00 2.060.417 2.537.517
HM378 - DNK000039070 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 4,66 1.076.741 1.355.059
HM41 - DNK000007899 1,76 0 .
HM88 - DNK000007817 0,00 0 .
L106 - DNK000008201 0,00 660.206 712.767
L17 - DNK000034212 0,00 0 .
L222 - DNK000013574 0,00 0 .
L273 - DNK000008070 0,00 218.914 194.625
L415 - DNK000006689 0,00 0 .
L420 - SWE000008182 0,00 1.297.805 1.297.805
L673 - DNK000043115 0,00 0 .
L673 - DNK000043115 0,00 215.032 190.608
L852 - DNK000008232 0,00 286.483 178.764
L854 - DNK000006184 0,00 619.965 587.615
L920 - DNK000014382 0,00 0 .
L920 - SWE000008182 0,00 2.610.703 3.515.590
L920 - SWE000008182 5,32 918.750 .
RI105 - DNK000013970 0,00 0 .
S105 - DNK000008201 0,00 454.502 454.502
S144 - DNK000008512 22,08 2.250.647 2.624.998
S205 - DNK000036587 0,00 948 .
S206 - DNK000011422 0,00 0 .
S229 - DNK000008485 0,00 47.051 .
S264 - DNK000042875 144,58 15.637.301 16.518.691
S349 - DNK000043655 204,44 18.307.001 22.223.593
S456 - DNK000013689 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal.